تئودلیت

 
زاویه یاب های دیجیتال سندینگ با بهره گیری از سیستم قرائت کد مطلق امکان دستیابی به دقت های ایده آل را فراهم میسازد. استاندارد CE اروپا در کنار گارانتی معتبر نمایندگی ، پشتیبانی مناسبی را جهت استفاده کاربران فراهم می نماید.
 تئودولیت مدل ET-02 سندینگ
سیستم قرائت زاویه کد مطلق با دقت 2 و 5 ثانیه

اطلاعات بیشتر